NATUURPUNT is een natuurvereniging.

Natuurpunt, met hoofdkantoor in Mechelen, is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt Londerzeel is een plaatselijke afdeling en draagt op lokaal vlak de waarden en werkmethodes van de koepelorganisatie uit. 

 

Natuurpunt Londerzeel legt zich derhalve toe op volgende aktiviteiten:

  • Natuurbeleving en -studie: door begeleide natuurwandelingen, fietstochten en actieve deelname aan inventarisaties van plant en dier
  • Natuurbehoud en -beheer en landschapszorg : door het verwerven van natuurgebieden in onze gemeente en betrokkenheid voor natuurontwikkeling bij particulier eigendom en gemeente-eigendom 
  • Vorming en educatie : door het inrichten van cursussen, het verspreiden van informatie over natuur en natuurbeleving, over duurzaam leven en werken en over milieuwetgeving 
  • Beleidswerking: Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Zij springt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. Daarom waakt Natuurpunt over de naleving van de bestaande milieuwetgeving en wil een positieve invloed uitoefenen op het lokale natuur -en milieubeleid door het lidmaatschap van gemeentelijke adviescommissies voor milieu, natuurontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.  

Wij willen nog meer Londerzelenaren en Vlamingen overtuigen dat natuur belangrijk is, niet alleen voor plant en dier, maar ook vooral voor de mensen zelf.